Restaurant-Pay-First-banner

Restaurant(จ่ายก่อนทาน)

ระบบ POS ร้านอาหาร : PRO PLAN

ลูกค้าจะต้องชำระค่าอาหารล่วงหน้า ณ สถานที่ที่กำหนด โดยปกติจะอยู่ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ก่อนที่จะเข้าไปนั่งหรือเสิร์ฟอาหาร

  • สามารถให้ชื่อหน้า
  • ความสูงของหน้า ความกว้างของหน้า ระยะขอบ
  • สามารถปรับแต่งขนาดตัวอักษร ขนาดคอนเทนเนอร์บาร์โค้ด ความกว้างและความสูงของบาร์โค้ด