Saparate tax features for restaurant system by orderc

แยกภาษี

ระบบ POS ร้านอาหาร : PRO PLAN

ก่อนหน้านี้เราแสดงเฉพาะภาษีรวมในใบแจ้งหนี้ แต่ในการตั้งค่าการพิมพ์ คุณจะได้รับตัวเลือกใหม่ เพื่อเปิดใช้งานภาษีแยกต่างหาก เปิดใช้งานตัวเลือกนี้ในใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูภาษีที่คุณได้รับสำหรับผลิตภัณฑ์

  • สามารถให้ชื่อหน้า
  • ความสูงของหน้า ความกว้างของหน้า ระยะขอบ
  • สามารถปรับแต่งขนาดตัวอักษร ขนาดคอนเทนเนอร์บาร์โค้ด ความกว้างและความสูงของบาร์โค้ด